Adalar ve Mercan Resifleri

Birçok ada varlığını volkanik patlamalara borçludur. Diğerleri mercan resifleriyle oluşmuştur; bunlardan bazıları yakında tamamen yok olacaktır.

Dünya’nın en büyük adası 2 milyon km²lik yüzölçümüyle Grönland’dır; en küçük adalar ise okyanusta birer benekten ibarettir. Adaların çoğu bir kıtaya bağlıdır. Böyle durumlarda adalar aslında kıta sahanlığının yüksek kesimleridir; Newfoundland ve Büyük Britanya örneklerinde olduğu gibi, çevrelerindeki denizden dolayı ana kara kütlesinden kopukmuş gibi görünürler.

Okyanus ortası sırtları boyunca yükselenlere benzer volkanik adalar subdüksiyon sürecinin sonucudur. Sıcak noktaların üzerinde de volkanik adalar oluşabilir. Deniz tabanından birkaç bin metre yükselen İzlanda ve Asor takımadaları Orta Atlantik Sırtı’na ait adalardır. Atollere sadece 30º kuzey ve 30º güney enlemleri arasında rastlanır; çünkü neredeyse yalnız sıcak sularda yaşayan mercan kolonilerinden oluşurlar. Bikini gibi Güney Pasifik atolleri 1946-1996 arasındaki ABD, İngiliz ve Fransız nükleer silah denemeleri yüzünden talihsiz bir şöhrete ulaşmışlardır.

Sualtı Ormanları

Tropikal mercan resifleri esas olarak taşsı mercanlarla ortaya çıkar. Mercan hayvanları ya da polipler deniz suyundan çıkardıkları kalsiyum iyonlarını ve karbondioksiti kullanarak, kalsiyum karbonattan oluşan sert bir dış iskelet oluştururlar. Canlı doku ölü iskelet malzemesinden daha fazla büyüdüğü için, zamanla devasa resifler oluşur.

Avustralya’nın kuzeydoğu kıyıları açığındaki Büyük Set Resifi 2600 km boyunca uzanır.

Mercan polipleri mercan algleriyle simbiyotik bir ilişki kurar. Bu organizmalar poliplerin derisi içine yerleşir; fotosentez yoluyla karbondioksit ve suyu oksijen ve şekere dönüştürür. Böylece beslenen mercan polipleri, bunun karşılığında alglere koruma ve besin sunar.

Alglerin karbondioksit alımı da mercanların kalsiyum karbonat üretimine destek verir. Tropikal kuşağın dışında, 6000 m’yi aşkın derinliklerde bile bazı taşsı mercanlara rastlanabilir. Zooksantellerden yoksun bu mercanlar besinlerini dosdoğru sudan elde ederler. Ama simbiyotik yardımcıları olmadığından, kurdukları resişer oldukça küçüktür.

Suya Batan Karalar

 İklim değişimine bağlı olarak okyanusların ısınması tropikal mercan resiflerini tehdit ediyor. Zooksanteller son derece duyarlıdır: sadece 1-2ºC sıcaklık artışı dahi toksik maddeler salgılamalarına yol açar; buna karşılık mercan polipleri de varlıkları için hayati önemdeki ortaklarını çıkarıp atmak zorunda kalır. Sağlam resifler başka işlevlerinin yanı sıra dalgaları kırmaya yarar. Onlar olmayınca, alçak tropikal adalar gelecekte su baskınlarıyla daha sık karşılaşacaktır. Kutup buzlarının erimesinden kaynaklanan deniz sularındaki yükseliş bazı adaların yok olmasına bile yol açacaktır. Birçok ada sakini yinelenen su baskınlarının etkilerini daha şimdiden hissediyor. Adalardaki topraklara ve sınırlı tatlı su kaynaklarına tuz bulaşıyor.   

Kısa kısa……..

Okyanus kabuğunun yükselmesi ya da deniz düzeyinin alçalması bir atolün merkezindeki lagünün kurumasına yol açabilir.

Dünyanın en büyük biyolojik yapıları olan mercan resiflerinin suyun altındaki görüntüsü uzaydan bile seçilebilir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.