Apartman adı nasıl değiştirilir? Neler yapmalıyım?

  Apartman isimleri değiştirme.
 Yeni bir ev aldınız bina tamamen yeni komşularınız da evlerini yeni aldı ama müteahhit apartmana oğlunun, kızının, karısının belki de köpeğinin adını koydu evleri sattı ve gitti.  Bundan rahatsızsınız değiştirmen istiyorsunuz ne olur nasıl olur.

Apartman ile ilgili kararlar bilindiği üzere o apartmanda ikamet eden kat malikleri tarafından alınıyor. Peki apartman adı nasıl değiştirilir? Apartman adının değiştirilmesi için oy birliği şart mı?

Apartman adı nasıl değiştirilir?

Birden fazla bağımsız bölümü içerisinde barındıran anagayrimenkuller apartman olarak ifade ediliyor. Apartman ile ilgili kararlar bilindiği üzere o apartmanda ikamet eden kat malikleri tarafından alınıyor.

 

Apartman adının değiştirilmesi için de kat maliklerinin kararı gerekiyor. Apartmanın adının değiştirilmesi ile ilgili esaslar, Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında açıklanıyor. Kanunun 28. maddesine göre apartman adının değiştirilmesi için kat maliklerinin beşte dördünün oyu şartı aranıyor.

 

Kat Mülkiyeti Kanunu 

Madde 28:

“Yönetim planı yönetim tarzını, kullanma maksat ve şeklini yönetici ve denetçilerin alacakları ücreti ve yönetime alt diğer hususları düzenler. Yönetim planı, bütün kat maliklerini bağlıyan bir sözleşme hükmündedir.

 

Yönetim planında hüküm bulunmıyan hallerde, anagayrimenkulün yönetiminden doğacak anlaşmazlıklar bu kanuna ve genel hükümlere göre karara bağlanır.

 

(Değişik: 13/4/1983-2814/11 md.) Yönetim planının değiştirilmesi için bütün kat maliklerinin beşte dördünün oyu şarttır. Kat maliklerinin 33 üncü maddeye göre mahkemeye başvurma hakları saklıdır.

 

Yönetim planı ve bunda yapılan değişiklikler, bütün kat malikleriyle onların külli ve cüzi haleflerini ve yönetici ve denetçileri bağlar.

 

Yönetim planının ve onda sonradan yapılan değişikliklerin tarihi, kat mülkiyeti kütüğünün (Beyanlar) hanesinde gösterilir ve bu değişiklikler yönetim planına bağlanarak kat mülkiyetinin kuruluş belgeleri arasında saklanır.”

 

Bu demek oluyor ki apartmandaki kat maliklerinin yüzde 80’i apartman adının değiştirilmesini istiyorsa, apartmanın adı değiştirilebiliyor. Apartman ismi yönetim planında yer alıyorsa bunu tapuya bildirmekte yarar vardır. Ancak, yönetim planında yoksa bildirmek gerekmiyor.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir