AŞI

asi1

Modern aşının ilkesi, Edward Jenner’in 8 yaşındaki bir çocuğu etkili bir şekilde aşıladığı 1796’ya tarihlenmektedir. Jenner, ‘sığır çiçeği’nin (insandaki çiçek hastalığına benzeyen, ama daha az tehlikeli olan inek memesi hastalığı) ürettiği kabarcıktan bir örnek alarak çocuğa enjekte etti. Birkaç gün geçtikten sonra çocukta bir kabarcık görüldü ama hemen kayboldu. Aşı yönteminde amaç, enjekte edilen aşıda bulunan mikrobun saldırısına karşı harekete geçmeye yetenekli antikorlar üretmektir. Sonraları, tıp alanında dikkatimiz çekmeye layık bir diğer ünlü kişi olan Fransız Louis Pasteur’ü bu konuyla ilgili çalışmalarda görürüz. Pasteur, aşı ilkesini genelleştirmiş ve Avrupa’da eskiden var olan hastalıklar için de uyumlu hale getirmiştir. Bu ilke, örneğin 1890’da kuduz, veba, tetanoz, tüberküloz, boğmaca vb gibi çok sayıda aşının da kaynağıdır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir