BALIKLAR

En yaşlı omurgalı grubu olan balıklar 30.000’i aşkın türle en büyük çeşitliliği gösterir. Balıkların onda biri tatlı sularda yaşar.

Soğukkanlı ayvanlar olan ve solungaçlarla nefes alıp veren balıklara bütün su habitatlarında rastlanır. Kıkırdaklı iskelete sahip balıklara oranla, kemikli balıklar büyük çoğunluğu oluşturur. Bunların yaşam alanları okyanusun 4.000 m derinliklerinden nehirlere, göllere ve hatta havuzlara kadar uzanır. Bazıları tatlı ve tuzlu sular arasında göç eder. Hemen hepsi okyanus sakinleri olan köpekbalığı ve vatoz gibi balıkların esnek kıkırdak yapıları ile karşılaştırıldığında, kemikli balıkların kalsiyum fosfatla sağlamlaşmış iskeletleri vardır.

Balığın Anatomisi:

Balıkların vücut yapısı destekleyici kaburgaların ve serbest “balık kemikleri” nin  bağlı olduğu omurgaya dayanır. Vücut biçimi ise belirli alıkanlıklara uyum sağlamıştır. Dilbalığı gibi dipte yaşayan bazı türler yassıdır. Turna balığı gibi çevik avcıların vücudu torpidoya benzer. Yüzgeçler yön değiştirmeye ve ileriye doğru hareket etmeye yardımcı olur. Göğüs ve karındaki çiftli yüzgeçler manevra yapmaya yararke, sırt, anüs ve kuyruk yüzgeçleri dengeyi sağlar. Balığın kendine özgü yüzme tarzı kuyruk yüzgeçlerinin ileriye doğru itişinden ve vücudun eşzamanlı esnemesinden kaynaklanır.

Balığın suda batmadan duruşunu havayla dolu bir yüzme torbası düzenler. Vücuttaki yan çizgide su akıntılarını algılayan ve nesnelerin, deniz tabanının ve diğer yaratıkların yakınlığını saptayan bir dizi organ yer alır.

 Balığın koruyucu pullarla kaplı ince bir derisi vardır. Kemikli balıklarda deriye üst üste binmiş küçük kemiksi levhalar gömülüdür.

Beslenme ve üreme:

 Balıklar bitki, plankton ya da başka balıkları yiyerek beslenir. Ağızlarının konumu özgün beslenme alışkanlıklarını yansıtır.

 Balıkların çoğunda üreme vücudun dışında gerçekleşir. Dişi balık yumurtalarını bırakırken, erkek balıkda aşağı yukarı aynı sırada spermlerini suya bırakır. Salınan yumurta sayısı balık türlerine göre değişir.

 Sadece lepistes ve bazı köpekbalığı türleri gibi bir kaç balık tam oluşmuş yavru doğurur. Gonopodyum denen organa sahip erkek balık, yumurtaları dişi balığın içindeyken döller. Gebeliği izleyen 24 saat içinde genellikle yavrular tek başına yüzebilir.

 

Bazı küçük bilgiler:

BEYAZ KÖPEK BALIKLARI uzunluğu 3-7 metreye, ağırlığı bir buçuk tona ulaşabilir.

VATOZLARIN başlarıyla bütünleşmiş ve kanada benzer kocaman göğüs yüzgeçleri vardır.

BALİNA KÖPEKBALIĞI dünyadaki en büyük balıktır; planktonları ve başka ufak yaratıkları sudan süzerek yer.

DENİZ ATLARI DA alışılmamış dış görünüşlerine karşın balıktır.

TEMİZLİKÇİ BALIK diğer balıklardaki asalakları ve ölü deri hücrelerini ayıklar.

DİKENLİ BALIKLARDA yavruya bakma işini erkek yerine getirir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir