Bilgisayar Teknolojisi – Giriş Ve Çıkış Aygıtları

bilgaygitGiriş ve çıkış aygıtları bilgisayarın işlemcisiyle iletişim kurmayı sağlar. Bir kullanıcının bir bilgisayarı ne kadar verimli kullanabileceğini büyük ölçüde bu aygıtlar belirler.

bilgaygit1Bilgisayarlar 1960’larda hala devasa makinelerdi. Sayıları ve matematiksel işlemleri girmek için manivelalar ve düğmeler kullanılıyor, çıkışlar ise kontrol ışığı dizilerini gözlemleyerek izleniyordu. Çıkışları daha belirgin göstermek amacıyla hava trafik kontrolü istasyonlarındakine benzer bir “monitör”ün eklenmesi yıllar aldı. Klavye benimsenmesine ise muhtemelen teleyazı makineleri örnek oluşturdu.

Giriş ve çıkış aygıtlarını sürekli geliştirme çabası bilgisayarları daha ergonomik, yani insan hareketlerine ve düşünme kalıplarına daha uygun hale getirmeye yöneliktir. Daha az yorgunluk, kesin kontrol ve basit işlemler bu şekilde optimum hale getirilir; çünkü çok büyük miktarda veriyi olabildiğince hızlı ve basit yöntemlerle girmek gerekir.

Giriş Aygıtları

bilgaygit2En önemli giriş aygıtı kullanıcının karakterleri yazmasını ve bilgisayara birçok komut vermesini sağlayan klavyedir. Karakterler her ülkede farklı düzene dayanır. Başka bir önemli giriş aygıtı olan fareye alternatif olarak dokunmatik yüzeyler ve iztopları geliştirilmiştir. Bunlar dizüstü bilgisayarlarda ve kütüphaneler ya da müzelerde bulunan yoğun veri aramaya yönelik bilgisayar terminallerinde kullanılır. Demiryolu istasyonlarında ve sinemalarda bilet almayı sağlayan açık bilgisayarlarda klavye yerine dokunmatik ekran vardır. Dokunmatik ekranlar bilgisayarın nasıl çalıştırılacağına ilişkin çok açık ve anlaşılır komutlar bildirir. Özellikle belli oyun konsolları için giriş aygıtı olarak oyun tablaları geliştirilmiştir. Optik enformasyon tarayıcılar, akustik enformasyon ise mikrofonlar aracılığıyla kaydedilir. Sese duyarlı olarak çalışan bilgisayarlarda da mikrofonlar kullanılır.

Çıkış Aygıtları

bilgaygit3En önemli çıkış aygıtı monitördür. Kullanıcıya sonuçların grafik görüntülerini sunar. Sözgelimi metin ve resimleri monitör olmadan düzeltmek olanaksızdır. Hantal katot ışın tüpleri yerlerini gittikçe düz ekranlara bırakmaktadır. Diğer çıkış aygıtları 1990’lardan beri standart donanımın parçası olan hoparlörler ve yazıcıdır. İnternet birçok olası bağlantıyı barındıran bir çıkş aygıtı sayılabilir.

Simülatörler: Karmaşık Giriş ve Çıkış Aygıtları

Normalde kullanıcı bilgisayarın başında oturur ve sadece bazı duyularını kullanarak ekran, fare bilgaygit4ve kalvyeyle etkileşime girer. Ekrandaki ikonların oynaması gibi eylemler kullanıcının algılaması açısından simgesel düzeyde gerçekleşir. Simülatörler monitörlerin sınırlı imkanlarını aşar. Simülatörlerde bilgisayar sözde gerçek bir ortamda geçen sanal olaylar yaratır. Sözgelimi pilot eğitimine dönük uçuş simülatörleri bunu sağlar. Gerçek bir kabindeki pilotun kullandığı işletim ve gösterim aletleri giriş ve çıkış aygıtları işlevini görür. Simülatörler teknik bakımdan karmaşıktır; ama gerçekliği doğru yansıtmaları nedeniyle etkili öğrenme araçlarıdır. Eğlence sektöründe de simülatörler yaygın biçimde kullanılır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir