DAKTİLO – 1867 ve 1868 Christopher Latham Sholes, Carlos Glidden ve Samuel Soulé

Yazı makinesinin öyküsü “kullanıcının seçimine göre yazı karakterlerini birbiri ardına basmaya olanak sağlayan bir makine”nin patentinin İngiliz Henri Mill tarafından 1714 yılında alınmasıyla başlar. Ancak Mill’in bu buluşundan geriye bu patentten başka bir şey kalmamıştır. Bu buluşu, Von Neipperg tarafından tanıtılan, yazı karakterlerini elle yönlendirme sistemi gibi birkaç şaşırtıcı buluş izleyecektir. Yazı makinesi denilebilecek ilk makineler XIX. Yüzyıl başlarına tarihlenmektedir. Bunların arasında İtalyan Pellegrino Turri(1808), Pietro Conti(1823) ya da Pingeron ile Jacquet’nin makinelerini sayabiliriz. Gerçekte bu makineler her şeyden önce körler için tasarlanmıştı. Birbirini izleyen buluşlarla, yazı makinesinin gerçek anlamda üretimi Christopher Latham Sholes, Carlos Glidden ve Samuel Soulé’nin 1867-1868’deki ortak çalışmasıyla başladı. Modelleri geliştirildi ve 1873 yılında, silah ve dikiş makineleri üreticisi Remington, “Remington Moden 1”in seri üretimine geçmeye karar verdi. Buluşun hızı ve kalitesi birçok teknik yenilikle artırıldı. Bunula birlikte XX. Yüzyılın sonunda yazı makinesi yerini yavaş yavaş bilgisayarlara ve yazı metni işleyecilerine bırakmaktadır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir