Dikkate İlişkin Problemleri Olan Çocukların Ortak Özellikleri

8902Araştırmalar, dikkate ilişkin problemleri olan çocukların bazı ortak özelliklere sahip olduklarınıortaya koymuşlardır. Bu özellikler aslında, dikkat gelişimini olumsuz yönde etkileyen bazı önemli faktörlere de ışık tutmaktadır.

Yapısal ve doğuştan itibaren taşınan bazı özellikler:

Mizaç üzerine yapılan çalışmalar, bazı çocukların doğuştan itibaren dikkat süreçlerinde farklı özellikler sergilediğini aktarmaktadırlar. Örneğin, bazı bebekler bir oyuncaklar birkaç dakika boyunca kesintisiz ve keyifle oyalanırken, bazılarının ise dikkatlerinin çabucak dağıldığı ve başka uyaranlar arayışı içine girdikleri gözlemlenmiştir.

Anne-baba tutumları:

Erken çocukluk döneminden itibaren anne-babaların sınır koymaya yönelik tutumları ve alışkanlıkları, çocuk ile birlikte geçirilen vakit ve birebir oynan oyunun da dikkat üzerinde etkili olduğu değerlendirilmiştir.

Ev organizasyonu:

Başta ev olmak üzere yaşam alanlarının organizasyonu ve çocuğun vakit geçirdiği mekanın fiziksel özellikleri ve uyaran özelliklerinin de dikkat üzerinde etki eden önemli çevresel koşullar olduğu düşünülmektedir.

Yaşam rutinleri:

Uyku ve yemek düzenleri ile anne-babanın çocuğun hayatındaki varlığı ve tutarlı ilişkisi dikkat süreçlerinde etkilidir.

Okul öncesi eğitim:

Yapılandırılmış ortamlarda okul öncesi eğitimden yararlanan çocukların diğer beceri alanlarında olduğu gibi dikkat becerisinin gelişiminde de olumlu etkileri gözlemlenmektedir.

TV, teknolojik aletler:

Erken dönemde ve sınırsız TV ve teknolojik aletlere maruz kalan çocukların dikkatini gerçek hayat temposundaki oyun ve aktiviteler üzerinde sürdürmekte zorlandıkları dikkat çekmektedir.

Bengi Keskin

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir