DİNAMO – 1866 Zénobe Gramme

XIX. yüzyılda akkor lambaların yaygınlaşmasıyla birlikte, elektriğe olan gereksinim hızla artmıştı. O dönemde, doğru akım doğal güçlerden (kaynaklardan) sağlanıyordu, özellikle de sudan. Suyun değişken debisi sebebiyle sabit veriminin olmadığı düşünülen su değirmenlerinin yerini kısa zamanda buhar makineleri aldı. Ama sağlanan akımın gücü hala kontrol edilebilir değildi. Sorun, elektrik dinamo makinesinin, başka bir deyişle dinamonun Belçikalı Zénobe Gramme tarafından 1886’da bulunmasıyla kesin olarak çözüldü. Bu, o zamana kadar elde edilenlere oranla alternatif akımı regüle edip daha az düzensiz bir doğru akım sağlayan ilk etkili dinamo olacaktı. Buluşu daha sonra, elektrik jeneratörlerinin ve güçlü buhar makinelerinin çalıştırdığı elektrik santralarının ortaya çıkışıyla büyük ölçekli olarak kullanılmaya başlanacaktı.

One comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir