Dünya’da Hayatın Ortaya Çıkışı

Dünya’da hayatın nasıl varlık bulduğu belki de hiçbir zaman tam bir kesinlikle kanıtlanamayacaktır. Bu gizemi çözme çabasıyla birçok dini açıklama ve bilimsel teori ortaya atılmıştır. Basit organik moleküllerin ortaya çıkıp birleşerek zamanla hücre benzeri organizmalar yaratmış olması yüksek bir olasılık gibi görünüyor. Bunlardan önce prokaryot, daha sonra ökaryot hücreler gelişti. Bu hücreler, bugünkü bitkiler, hayvanlar ve insanlar gibi çok hücreli organizmaların evriminde başlangıç noktasıydı.

Somut bulgulardan yoksun olduğumuz için, moleküllerden karmaşık canlı yaratıklara yolculuk ancak teorilerle açıklanabilir. İlkel çorba teorisi de böyle bir girişimdir.

Dünya’da hayatın nasıl ortaya çıktığıyla ilgili gizemi çözmeye çalışan çeşitli disiplinlere mensup bilimciler birçok teori ortaya atmıştır. Louis Pasteur’ün bakteri hücrelerinin bölündüğünü mikroskop altında ilk kez gözlemlemesinden beri biyoloji, hayatın ancak daha önce mevcut hayattan doğduğu yolundaki temel kuralı benimsemiştir. Dünya’da hayatın ilk belirişinin bu kurala bir istisna oluşturduğu söylenebilir.

O zamanlarda fiziksel ve kimyasal koşullar bugünkünden çok farklıydı. Anlaşıldığı kadarıyla ilk organik moleküller yaklaşık 3,4-4 milyar yıl önce cansız maddeye enerjinin katılmasıyla ortaya çıktı ve buradan yaşam doğdu. 1953’te gerçekleştirilen laboratuar deneyleriyle canlandırılan ilkel çorba teorisi, bu süreçteki mekanizmaları ve tekil aşamaları açıklar.

İlkel Çorba Teorisi

Bu hipotez, basit organik moleküllerin ilkel denizde inorganik moleküller arasındaki kimyasal tepkimelerle oluştuğunu varsayar. “İlkel Çorba” terimi Dünya’nın birçok erimiş madde içeren ilk su kütlesini belirtir. Moleküller, o sırada koruyucu ozon tabakasının bulunmaması nedeniyle morötesi ışınlardan ve yıldırım boşalmalarından kaynaklanan yüksek düzeyde enerjiye maruz kaldı. Bu enerji girdisiyle bir araya gelen moleküllerden şeker, yağ asidi ve proteinlerin temeli olan aminoasit gibi organik yapıtaşları oluştu. Böylece geçek hücrelerin öncülü olan ilk protobiyontların gelişimine uygun bir zemin ortaya çıktı. Protobiyontlar zamanla metabolizmanın meydana gelebileceği ve tekhücreli organizmaları andıran kabarcığımsı kapalı biçimlere büründü.

Başka birçok teori vardır. Bunlardan biri hayatın derin okyanus tabanından parçacıklarla dolu su fışkırtan hidrotemal volkanik bacalar ( siyah tütenler) çevresinde doğduğunu öngörür.

Kısa kısa……..

Dünya’da hayatın kökeni henüz tam olarak açıklığa kavuşturulmuş değildir.

İlkel çorba teorisi hayatın cansız maddelerdeki kimyasal tepkimelerden doğduğunu öngörür.

Ökaryot hücreler prokaryotlar arasındaki simbiyotik ilişkilerden ortaya çıktı.

İlk çok hücreli organizmalar muhtemelen Kambriyen dönem öncesinde ortaya çıktı.

İlk tek hücreli organizmalar muhtemelen 3,5-4 milyar yıl önce ortaya çıktı.

Uzmanlar katmanlı mineral yataklarından ve fosillerden hareketle Dünya’nın tarihini dönemlere ayırır: prekambriyen, kambriyen, ordovisiyen, silüriyen, devoniyen, karbonifer, permiyen, triyas, jura, kretase, paleojen, neojen.

Panspermia (uzay kökenlilik) teorisine göre, hayat Dünya’ya kuyruklu yıldızlarla gelmiş olabilir.

İnorganik moleküllerden hayatın doğuşu için gerekli enerjinin bir bölümünü yıldırımlar sağlamış olabilir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir