Faks – 1861 Giovanni Caselli

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Faksimile sözcüğünün kısaltması olan faks, elektrik iletkenleri aracılığıyla görüntüleri iletmeye olanak sağlar. 1843’te bir telgraf hattını kullanarak belge iletimi sağlayan Fransız-İsviçreli Puthomme böylece ilk patenti aldı. Denemesini, yazılı belgeleri akım darbelerine dönüştüren ve kopyalayan akım sarkaçlarıyla gerçekleştirmiştir. Tam olarak faks denilebilecek ilk makine olan ‘pantelegraf’ İtalyan Giovanni Caselli’nin 1861’deki çalışmasının ürünüdür. Paris ile Lyon arasında çizimleri iletmeyi başarmıştır. Telefon hatlarıyla görüntü iletimleri XX. Yüzyıl başında Alman Kron ile özellikle Fransız Edouard Belin tarafından da gerçekleştirilmiştir. Belin, görüntüleri fotoelektrik hücrelerle algılayan ve telefon hattı boyunca yol alarak iletebilen ‘belinograf’ı geliştirmiştir. Aygıt, özellikle basının gereksinimlerini karşılamak üzere 1920’li yıllardan itibaren dünyaya yayılmaya başladı. Modern faks, Rank Xerox ile NEC Corporation şirketlerinin araştırmalarının sonucu olarak 1947’ye tarihlenmektedir.

faks1faks2

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir