İletişim ve Eğlence Teknolojisi – Cep Telefonları Ve Çok Amaçlı Aygıtlar

ceptel5Cep telefonundan başka hiçbir iletişim aracı, bu kadar büyük bir pazarı böyle kısa bir sürede bulamamıştır. Cep telefonları artık diğer birçok işlevi de yerine getiriyor.

Cep telefonları günlük yaşamımıza hızla girdi. Ücra ve seyrek nüfuslu bölgeler telsiz iletişim olanağından özellikle yarar gören yerlerdir. Düşük fiyatlar cep telefonunu sabit hatlı telefon karşısında kusursuz bir alternatif haline getiriyor.

İletim ve Dağıtım Teknolojisi

ceptel3Dijital telefon şebekesi gibi, cep telefonu şebekesi de bilgisayara dayanır, bir merkezden kontrol edilir ve enformasyonu paketler halinde dağıtır. Bir cep telefonu şebekesinin çalışması için birbirine yakın kurulmuş aktarıcı kulelere gerek vardır.

Her hizmet sağlayıcısı kendisine ait iletim teknolojisini kullanmaz. Bunun yerine, başka bir şirketin alt yapısını kiralar. Cep telefonu şirketleri arasında müşterilerin bulundukları yerdeki hizmetten yararlanmasına olanak veren çeşitli düzenlemeler de vardır. Buna “dolaşımlı” sistem denir.

Aktarıcı kulelerin ve dağıtım merkezlerinin dışında, sabit hatlı şebekeler ile intenet arasında bağlantı sağlayacak ağ geçitleri kurulur. Bunlar bir cep telefonundan sabit hatlı bir telefonun aranmasına ve metinli mesaj ya da e-posta gibi diğer hizmetlere olanak verir.

Cep telefonları bir metroda çalışamaz; çünkü metal yapılar sinyalleri kesen bir Faraday kafesi etkisini gösterir. Bunla birlikte, metro yolcularına cep telefonu hizmeti sunmak amacıyla tünellerde anten ve telsiz alıcıları kurulabilir.

Cep Telefonu Şebekeleri

ceptel6Cep telefonunun yaygınlaşması özellikle Avrupa’da 1980’lerde başladı. Halen mobil iletişimin önemli bir bölümü GSM (küresel mobil haberleşme sistemi) şebekesiyle gerçekleşiyor. GSM hizmeti 212 ülkede 2 milyarı aşkın kişi tarafından kullanılıyor. GSM şebekeleri dört farklı frekans aralığında çalışır. ABD ve Kanada 850MHz ve 1900MHz bantlarını, Avrupa ise 1800MHz bandını kullanır.

Başlangıçta cep telefonlarının bir seferde bantlardan ancak birini kullanması mümkündü. İki bantlı cep telefonları iki farklı bandı kullanmaya olanak verirken, üç bantlı cep telefonları Avrupa’nın yanı sıra ABD’de de telekomünikasyonu sağlar.

İletim kapasitesini arttırmak amacıyla GSM şebekesine dönük ileri aktarım protokolleri geliştirilmiştir. Evrensel mobil telekomünikasyon sistemi (UMTS) bir üçüncü kuşak (3G) cep telefonu teknolojisidir. Hizmet sağlayıcıları, veri aktarımındaki daha yüksek hız sayesinde multimedya ve internet uygulamalarının yoğun biçimde kullanılacağını öngörüyor. Aynı şekilde, cep telefonu ya da UMTS kartları aracılığıyla cep telefonunun internete bağlanmasını sağlamak için dizüstü bilgisayarlar kullanılabilir. UMTS teknolojisinin daha ileriye götürülüşü bir dördüncü kuşak şebeke yaratma umudunu veriyor.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir