OYUN VE OYUNCAK SEÇİMİ (7-11 yaş)

Oyun Nedir?

Oyun öğrenme ve sağlıklı gelişimin bir parçasıdır. Çocuk oyunla çevresini tanır, öğrenir, öğrendiği bilgi ve becerileri pekiştirir. Sosyalleşmeyi, ilişki kurmayı öğrenir.

Oyunun Çocuğun Fiziksel Gelişimine Katkısı Nedir?

7–11 yaş döneminde çocuklar genellikle yaşıtlarıyla oynar ve grup oyunlarında yer alırlar. Bu yaş döneminde çocuklar, kaba motor becerilerde (kol ve bacak kaslarının kullanımı ve koordinasyonu) ustalık kazanmaya başlamıştır. Bu yaş döneminde çocuklar daha çok fiziksel olarak hareket halinde oldukları açık hava oyunlarını tercih ederler.

Oyunun Çocuğun Duygusal Gelişimine Katkısı Nedir?

Oyun, çocuğun kendisini en açık ve en rahat şekilde ifade ettiği ortamdır. Bu ortamda çocuk gün içinde yaşadığı öfke, kızgınlık, üzüntü gibi olumsuz duyguları ifade etme fırsatı bulmakla birlikte, yaşadığı olumlu duyguları da tekrar yaşayabilme fırsatı bulur. Oyun esnasında başarının hazzını yaşama, başkaları ile işbirliği yapmanın mutluluğunu paylaşma ve kaybettiğinde ortaya çıkan olumsuz duygularla baş etme gibi becerileri de geliştirme fırsatı yakalamış olur.

Oyunun Çocuğun Sosyal Gelişimine Katkısı Nedir?

7-11 yaş dönemi çocuklar için sosyalleşmede cinsiyet farklılıklarının ön plana çıktığı bir dönemdir. Bu yaş döneminde çocuklar kendi hemcinsleriyle oyun oynamayı tercih ederler. Şayet karma bir grupta oyun oynayacaklarsa, kendi hemcinslerinin yanında olmayı isterler. Oynadıkları oyunlarda kızlar annelerinden gözledikleri davranışları gösterirken; erkekler babalarından gözledikleri davranışları gösterme eğilimi içindedirler.

Oyunun Çocuğun Zihin Gelişimine Katkısı Nedir?

Oyun, çocuğun dış dünyayı keşfettiği, yeni bilgiler edindiği, öğrendiklerini uygulama fırsatı bulduğu bir ortamdır. İlköğretim I. kademede öğrenilen akademik beceriler, oyunlarda da yer bulur. Böylece çocuklar, bir taraftan kendilerini ifade ederken; diğer taraftan öğrendikleri akademik becerileri de oyunlarında kullanarak güçlendirirler. Örneğin seksek oynarken sayı sembollerini de tekrar etmiş olurlar.

Oyunun Çocuğun Dil Gelişimine Katkısı Nedir?

7-11 yaş döneminde çocuklar, sözel ifadede artık akıcılık kazanmışlardır. Kendilerini sözel olarak anlamlı bir şekilde ifade eder, duygu ve düşüncelerini bir bütünlük içerisinde aktarabilirler. Bu dönemde şarkılı grup oyunları ve çeşitli tekerlemelerle kelime dağarcıkları zenginleşmeye, anlatımları zenginleşmeye başlar.

Oyunun Çocuğun Yaratıcılığına Katkısı Nedir?

Bu dönemde çocukların, okul öncesi dönemdeki yaratıcılık becerileri, öğrenilen yeni kavramların da katkısıyla zenginleşir. Çocuk, yeni bir bilgiyi, öğrendiği önceki bilgilerini referans alarak yeniden ve yeniden işler. Kurallı oyunların oynandığı bu dönemde, çocuklar yaratıcılıklarını kullanarak kurallarını tamamen kendilerinin oluşturdukları oyunlar oynarlar. Bu dönemde çocukların yeni oyunlar oluşturmalarına yardımcı olmanın yanı sıra, okulda öğrendikleri yeni akademik bilgileri kullanarak yaratıcılığını destekleyecek oyunlar oynamalarına yardımcı olma da önem taşır. Örneğin öğrendiği yeni bir harfi farklı bir nesneye benzetip resmini yapma, toplama işlemi içeren problem kurma, daire şeklinden yeni figürler oluşturma gibi etkinlikler çocuklar için hem eğlendirici hem de eğitici nitelikler taşır.

7-11 Yaş Döneminde Çocuklar Ne Tür Oyunlar Oynarlar?

3-6 yaş arasında çocuklar hayali oyunlar oynarken 7-11 yaş döneminde kuralları önceden belirlenmiş ve gerçeğe yakın oyunları oynamak isterler. Bu dönemde daha çok top oyunları, bedensel hareket içeren oyunları, şarkılı-tekerlemeli oyunlar, taş oyunları, taklit oyunları ve yakalamalı oyunlar oynarlar.

7-11 Yaş Arası Çocuklar Bilgisayar Oyunları Oynamalı Mıdır?

Çocuklar bilgisayar ve video oyunları oynamaktan çok hoşlanırlar. Erkek çocukları kız çocuklarına göre bilgisayar başında daha fazla zaman geçirebilmektedir. Bilgisayar oyunlarını seçerken şiddet içeren oyunlar olmamasına ve yaşına uygun olmasına dikkat edilmelidir. Çocuklara televizyon izlemede sınır koyduğumuz gibi bilgisayarda oyun oynama süresi belirlemeli ve oyunların içeriğine özen göstermeliyiz. Ayrıca televizyon ve bilgisayar çok fazla dikkat dağıtıcı özellik taşıdığından dolayı öğrenme üzerine olumsuz etkiler oluşturduğu bilinmektedir. Bu nedenle ödevin hemen ardından televizyon izleme ve bilgisayar etkinliklerinin de sınırlandırılması gerekmektedir.

 

Anne Babalar 7-11 Yaş Arası Çocuklarına Oyun Ortamı Hazırlarken Nelere Dikkat Etmeliler?

 Arkadaşlarını eve çağırın.

 Çocuğunuzu açık havada oynaması için parklara götürün.

 Çocuğunuzun oyun oynarken üstünün kirleneceğini düşünerek uygun giysiler giydirin.

 Çocuğunuz evde oyun oynarken evi kirleteceği durumlarda gerekli ortamı düzenleyin. (Örneğin boya yaparken boya yapacağı masanın üstüne bir örtü serin.)

 

7-11 Yaş Arası Çocuklarımızla Oyun Oynarken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

 Ailece birlikte oyunlar oynayın.

 Çocuğunuzun oyunlarını eleştirmeyin.

 Oyun oynarken oynadığınız oyun hakkında düşündürücü sorular sorarak yaratıcılığını destekleyin.

 

Anne Babalar 7-11 Yaş Arası Çocuklarına Oyun Ve Oyuncak Seçerken Nelere Dikkat Etmelidir?

 Çocuğunuzun oyunları ve oyuncakları kendisinin seçmesine izin verin.

 Seçeceği oyuncakların güvenli, sağlam ve dayanıklı olmasına dikkat edin.

 Çocuğunuzda saldırganlığı teşvik edecek silah, tabanca gibi oyuncakları almamasını sağlayın.

 

 

Kaynak: Kadıköy meb/0-18 yaş grubu gelişim rehberi

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir