PARÇACIK HIZLANDIRICI – 1919 Ernest Rutherford, 1931 Ernest Lawrence, 1932 James Chadwick

Parçacık hızlandırıcı, elektrik yüklü parçacıkları, yani elektron ve protonları, havası boşaltılmış elektriksel ya da manyetik alanlarda hareket ettirmeye imkan veren bir aygıttır. Işık hızına yakın, çok yüksek bir hızla hareket ettirilen bu parçacıklar büyük bir enerji kazanırlar. Çarpışmaya girerek yön değiştirirler ya da parçalanırlar. Bu çarpışmalar sayesinde fizikçiler yeni parçacıklar üretebilirler. İlk yapay nükleer parçalama 1919’da Ernest Rutherford tarafından gerçekleştirildi. 1931’de çevrimsel hızlandırıcı olan ilk siklotron Ernest Lawrence tarafından yapıldı. 1932’deyse atomun bilinen örneği James Chadwick tarafından keşfedildi. Bu, atom çevresinde elektronların bulunduğu, elektron ve protonlardan oluşan bir çekirdekten oluşuyordu. Hızlandırıcıların uygulama alanı çok çeşitlidir: Nükleer fizik alanında, tıpta, askeri amaçlı olarak………

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir