SENTEZLEYİCİ – 1964 Robert Moog

İlk sentezleyiciler XX. Yüzyılın başlarında elektrikten yararlanılarak yapay olarak yaratıldı. Geliştirmeler 1930’lu yıllara kadar özellikle deneme düzeyinde kaldı. 1952’de Amerikalı mühendisler özgün sesleri elektronik olarak üretebilen ilk sentezleyiciyi geliştirdiler. Daha sonra, 1964’te, minyatürleştirme çağıyla birlikte, yapay sesleri işleyip sentezleyen üç model geliştirildi. Bunlar mühendis Paolo Ketoff’un Synket’i, Robert Moog’un Minimoog’u ve 1969’da İngiliz firması EMS tarafından geliştirilen VCS-3 sentezleyicisidir. Bazıları tarafından tasarlanan frekans modülasyonu osilatörü, gerilim kontrolü, amplifikasyon, ses tını filtreleri gibi parçalar sentezleyicinin 1970’lerden itibaren satışa sunulması için bir araya getirilecekti. Çok sayıda mucide rağmen, elektronik müzik çağının başlatıcısı olarak Robert Moog ile onun Minimoog’unu sayabiliriz.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir