Su Kesintisi ve Sağlık

Günümüzde dünya üzerindeki su kaynaklarının hissedilir derecede azalması ve küresel ısınmadan kaynaklanan kuraklığın getirdiği su sıkıntısı, kişisel ve çevresel temizliğin sürdürülmesini güçleştirmekte, bazı enfeksiyon hastalıklarının oluşmasına zemin hazırlamaktadır.Su kesintileri nedeniyle yeterli su sağlanamaması ve hava sıcaklıklarının artmasıyla, çeşitli mikroorganizmaların üremelerinin hızlanması ve hijyen kurallarına uyulmaması ile başta enfeksiyöz ishaller, dizanteri, kolera, tifo, para tifo, bağırsak parazitleri gibi su ile bulaşan pek çok hastalık görülme sıklığında artış olabilir. Su sıkıntısı nedeniyle vücudun, yiyecek maddelerinin ve giysilerin yeterince temizlenememesi de hastalıkların yayılma ihtimalini arttırabilmektedir. Özellikle yaz mevsiminde sıklığı artan ishaller, suyun hijyenik olmayan kaynaklardan temin edilmesi sonucu ortaya çıkan önemli bir halk sağlığı sorunudur.
Kitle iletişim araçları ile susuzluk sıkıntısı yaşanacağı açıklandıkça, insanlar evlerine ve iş yerlerine su depoları yaptırmakta, evde çeşitli kaplar içinde su biriktirmeye başlamaktadırlar. Ancak, suların depolanmasında ve depo veya çeşitli kaplarda bekletilen suların kullanılmasında hijyen kurallarının uygulanması gerekmektedir. Yeterli miktarda güvenli su temini başta suyla bulaşan hastalıklar olmak üzere genel sağlığın korunması için son derece önemlidir.

Sağlıklı ve güvenli su nedir?

Güvenli su, zararlı bakteriler, zehirli materyaller ve kimyasalları içermeyen sudur. Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmış ticari amaçla satılan kaynak suları, içme suları ve doğal mineralli sular, üretim aşamaları kontrol altına alınmış ve Sağlık Bakanlığının denetiminde olan güvenli sulardır. Şehir şebeke suları da Belediyeler ve Sağlık Bakanlığınca rutin olarak kontrol edilmektedir. Şebeke suları uygun dezenfeksiyon yöntemleri ile klor ve klorlu bileşikler kullanılarak dezenfekte edilmekte, su ile bulaşan hastalıkların oluşmasına yol açan mikroorganizmalar varsa bertaraf edilmektedir.

SU KESİNTİSİ DURUMUNDA  DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1.      Şebeke dışında güvenli olmayan bir kaynaktan temin edilip, içmek veya yemek yapmak amacıyla depolanacak sular mutlaka 10 dakika kaynatıldıktan sonra üzeri kapalı bir şekilde saklanmalıdır.
2.      Suyun saklandığı kaplar temiz olmalı, su dolu plastik kaplar güneşte bekletilmemelidir.
3.      Okul ve işyeri gibi büyük yerlerdeki su depoları belirli aralıklarla mutlaka dezenfekte edilmelidir.
4.      Söz konusu depolar ayda en az 1 kez, su kesintisinin sık olduğu bölgelerde ise en az 15 günde 1 kez temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.
5.      Depo suları, sadece su kesintisi olduğunda değil; bir devir daim sistemi vasıtasıyla sürekli kullanılmalı ve bu sayede depodaki suyun tazelenmesi sağlanmalıdır.
6.      Şebeke suyu bulunmayan bölgelerde tüketilecek içme ve kullanma suları mutlaka klorlanmalı, dezenfeksiyon için “damlalıklı klor solüsyonu” veya klor tabletleri kullanılmalıdır.
7.      Şebeke suyunun kullanılamadığı durumlarda içme suyu olarak Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmış ambalajlı sular kullanılmalıdır.
8.      Su kesintisinin ardından şebekeye verilen su, berraklaşıncaya kadar musluktan akıtılmalı ve daha sonra kullanılmalıdır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir