Traktör – 1850 J. W. Fawkes

traktor2

Traktörün ortaya çıkması tarımda makineleşmenin başlamasına yol açmıştır. Önceleri makineleri çalıştırmak için bir enerji kaynağı olarak kullanılan traktör, sonra, toprak işleme aletlerini çekmek için hayvanın yerini alarak çekme makinesi haline geldi. 1850’ye doğru traktörler buhar motoruyla çalıştırılıyordu. Buhar motoru da 1769’da bulunmuştu. Fawkes’in tasarladığı, pulluk olarak çalışan buhar motorlu ilk makine saatte 4,8km hız yapıyordu. Bu makinede, bir şoför, biri onun yardımcısı, pullukta iki kondüktör ve bir de odun takviye edici olmak üzere 5 kişi bulunuyordu. 1876’da içten yanmalı motorun bulunmasıyla traktör yenilendi ve gelişti. Gazyağıyla çalışan ilk traktör olan Burger 1889’da ABD’de yapıldı. Ardından, geliştiren kişilerin adlarıyla Froelich ve Paterson gibi, benzinle çalışan ilk traktörler ortaya çıkmaya başladı.

BTS 171-2K020traktor2

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir